Stichting Pensioenfonds HaskoningDHV

Royal HaskoningDHV

In de vergadering van de besturen van Stichting Pensioenfonds Haskoning en Stichting Pensioenfonds DHV op 16 december 2014 hebben alle bestuursleden het definitieve besluit tot fusie van de twee pensioenfondsen ondertekend. 

Dit betekent dat alle verplichtingen van de twee huidige stichtingen per 1 januari 2015 worden overgedragen aan het nieuwe fonds, het multi-ondernemingspensioenfonds Stichting Pensioenfonds HaskoningDHV. De twee huidige stichtingen houden per 1 januari 2015 op te bestaan.

De besturen zijn zeer verheugd dat het fusieproces in zo’n korte tijd tot een positief resultaat heeft geleid.

Vanaf 1 januari 2015 kun je contact opnemen met het Pensioenbureau in Amersfoort, telefoonnummer: 088-3482190.

Met betrekking tot de opgebouwde rechten bij Pensioenfonds Haskoning tot en met 31 december 2014 kun je voorlopig contact opnemen met AZL, telefoonnummer: 045-5763684.