Tussentijdse indexatie van 4,1% per 1 oktober 2022              

Lees meer

Verkiezingen Verantwoordingsorgaan 2022

Lees meer

Pensioenakkoord, uitwerking in stappen

Lees meer

Ik ben met pensioen

Ik ontvang een pensioenuitkering van pensioenfonds HaskoningDHV.

Ik ben uit dienst

Ik heb ooit bij pensioenfonds HaskoningDHV pensioen opgebouwd, maar ik ben nog niet met pensioen.

Persoonlijke situatie

Hoeveel heb jij opgebouwd? www.mijnpensioenoverzicht.nl

Uitbetaaldatum

De volgende uitbetaaldatum van de pensioenen is uiterlijk:
23 december 2022.


 

Financiële situatie

Bekijk informatie over de dekkingsgraad, herstelplan en toeslagen.

Nieuws

WORDT JE PENSIOENGELD OP EEN VERANTWOORDE MANIER BELEGD?

Een van onze overtuigingen is dat wij, passend binnen de rendement/risicohouding van het fonds, met een deel van het vermogen ontwikkelingen op het gebied van duurzame samenwerking direct willen stimuleren. Dit heet impact beleggen.

Lees meer
 

GROTE IMPACT LAGE RENTE

Hoe lager de rente, hoe meer geld de pensioenfondsen in kas moeten hebben om aan hun verplichtingen – uitkeren van alle pensioenen tot ver in de toekomst – te voldoen.

Lees meer

Vragen?

Neem contact op met het pensioenbureau. We helpen je graag!
Mail dan naar pensioenfonds@rhdhv.com of bel 088 348 2190 (tussen 09.00 en 17.00 uur).

Let op: voor vragen over je pensioen bij NN neem je contact op met AZL. Bel 088 - 1163046 of mail naar pf-haskoningdhv@azl.eu.