Coronacrisis en financiële situatie fonds

2020 begon als een financieel lastig jaar voor het pensioenfonds. Begin 2020 kregen we opnieuw te maken met een daling van de rente. Daar kwam in februari 2020 een daling van de waarde van de aandelen bovenop, voornamelijk als reactie op de uitbraak van het Coronavirus en de uitzonderlijke maatregelen om de pandemie te bestrijden. In de eerste drie maanden van 2020 daalde de actuele dekkingsgraad van 104,4% (per 31 december 2019) naar 86,4% op 31 maart 2020. Daarna verbeterde de situatie op de markten en daarmee ook de dekkingsgraad. Op een geringe daling in juli na zette de stijging door. Eind augustus 2020 stond de dekkingsgraad op 94,3%. In september volgde opnieuw een daling die tot in oktober 2020 doorzette. Op 31 oktober 2020 stond de dekkingsgraad op 90,9%. In november 2020 volgde een forse stijging tot 96,4%. De dekkingsgraad steeg in december 2020 nog verder, tot 99,1%. Op 1 januari 2021 is de gewijzigde UFR-systematiek van De Nederlandsche Bank (DNB) ingevoerd. UFR staat voor Ultimate Forward Rate. DNB heeft deze geïntroduceerd om de waarde van de pensioenverplichtingen met zeer lange looptijden te kunnen bepalen. De UFR is afhankelijk van de gemiddelde rente van de afgelopen tien jaar. Deze UFR-wijziging had een dalend effect op de dekkingsgraad op 1 januari 2021. Ondanks deze UFR-wijziging is de dekkingsgraad eind januari 2021 gestegen tot 99,3% door de gestegen rente in de maand januari 2021. Ten opzichte van de eindstand eind januari 2021 is de dekkingsgraad van ons pensioenfonds per eind februari 2021 verder gestegen tot 102,6%. Eind maart 2021 stond de dekkingsgraad op 106,6%, eind april op 109,1% en eind mei op 108,8%. In juni 2021 volgde een stijging tot 110,0%. In juli 2021 daalde de dekkingsgraad tot 107,3%. In augustus 2021 volgde weer een stijging, aan het eind van die maand stond de dekkingsgraad op 109,1%. Eind september 2021 was de dekkingsgraad gestegen tot 110%, eind oktober 2021 was de stand ongewijzigd 110%.

Betekenis voor de pensioenen

Het beleid wordt uitgevoerd op basis van de stand van zaken aan het eind van het jaar en de beleidsdekkingsgraad, de dekkingsgraad gemiddeld over de laatste 12 maanden. Dat heeft een dempend effect. De beleidsdekkingsgraad van 93,1% per 31 december 2020 geeft geen aanleiding voor een korting van de opgebouwde en ingegane pensioenen. Wel is het opbouwpercentage voor actieve deelnemers over het jaar 2021 conform het daarvoor vastgestelde beleid verlaagd tot 1,575%. Zie hiervoor de uitleg in onze Nieuwsbrief van december 2020.