Coronacrisis en financiële situatie fonds

Het pensioenfonds kreeg begin 2020 opnieuw te maken met een daling van de rente. Daar kwam in februari een daling van de waarde van de aandelen bovenop, voornamelijk als reactie op de uitbraak van het Coronavirus en de uitzonderlijke maatregelen om de pandemie te bestrijden. De actuele dekkingsgraad van het fonds daalde in januari 2020 van 104,4% (31 december 2019) naar 101,1% (31 januari 2020) en daalde in februari verder, naar 94,7% (29 februari 2020). Op 31 maart 2020 was de dekkingsgraad met ruim 8 procentpunt tot 86,4% gedaald. Daarna verbeterde de situatie op de markten en daarmee ook de dekkingsgraad. Eind april stond deze op 88,7%. In mei steeg de dekkingsgraad nog iets verder. Sindsdien is de dekkingsgraad, op een geringe daling in juli na, aanvankelijk verder blijven stijgen. Eind augustus 2020 stond de dekkingsgraad op 94,3%. Eind september was de dekkingsgraad echter weer gedaald, tot 92,2%. In oktober daalde de dekkingsgraad verder tot 90,9% op 31 oktober 2020. Eind november was de dekkingsgraad echter weer fors gestegen, tot 96,4%. De dekkingsgraad is in december nog verder gestegen. De dekkingsgraad per 31 december 2020 wordt half januari 2021 bekendgemaakt op deze website. Klik hier om de ontwikkeling van de dekkingsgraad te volgen.

Wat betekent dit voor de pensioenen?

De rentestand is nog steeds laag. De aandelenmarkten blijven beweeglijk. Het beleid wordt uitgevoerd op basis van de stand van zaken aan het eind van het jaar en de beleidsdekkingsgraad, de dekkingsgraad gemiddeld over de laatste 12 maanden. Dat heeft een dempend effect. De geschatte stand van de dekkingsgraad per 31 december 2020 geeft geen aanleiding voor een korting van de opgebouwde en ingegane pensioenen. Wel wordt het opbouwpercentage voor actieve deelnemers over het jaar 2021 conform het daarvoor vastgestelde beleid verlaagd tot 1,575%. Zie hiervoor de uitleg in onze Nieuwsbrief van december 2020.