Toeslagen

Toeslagenbeleid of 'wanneer kunnen de pensioenen verhoogd worden'?

Het pensioenfonds probeert ieder jaar de pensioenen te verhogen. De verhoging van het pensioen wordt een toeslag genoemd. Tot 2020 was de stijging van de lonen volgens de loonindex (CBS: CAO lonen) de maatstaf voor de eventuele toeslagverlening aan actieve deelnemers en de stijging van de prijzen volgens de prijsindex (CBS: CPI alle huishoudens afgeleid) de maatstaf voor de eventuele toeslagverlening aan gewezen deelnemers en pensioengerechtigden. Vanaf 2020 is in alle situaties de prijsindex de maatstaf bij de eventuele toeslagverlening, dus voor actieve deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden.

Een jaarlijkse verhoging van de pensioenen is geen recht. De toeslagverlening is voorwaardelijk. Het bestuur van het pensioenfonds besluit jaarlijks, afhankelijk van de financiële positie van het fonds, of de pensioenen wel of niet worden verhoogd. Als in enig jaar de pensioenen worden verhoogd, is het niet zeker of en in welke mate in de toekomst de pensioenen opnieuw worden verhoogd. Er wordt geen geld gereserveerd voor de verhoging en er wordt geen pensioenpremie voor betaald. De verhoging wordt gefinancierd uit het beleggingsrendement.

Toeslagen vanaf 1 april 2019 voor Pensioenfonds HaskoningDHV

SPHDHV Actieve  deelnemers Gewezen deelnemers /
pensioengerechtigden
1 april 2021 0,00% 0,00%
1 april 2020 0,00% 0,00%
1 april 2019 0,00% 0,00%


Toeslagen tot 1 juli 2018 voor de voormalige compartimenten Haskoning en DHV van het pensioenfonds

Gedeeltelijke toeslag in compartiment Haskoning
Per 31 december 2017 bedroeg de beleidsdekkingsgraad voor compartiment Haskoning 112,5%. Dit betekent dat er ruimte is voor een gedeeltelijke toeslagverlening van 68,1% van de maatstaf. De toeslag voor actieven komt daarmee uit op 1,01%. De pensioenuitkeringen en de pensioenen van de gewezen deelnemers worden verhoogd met 0,84%.

In onderstaande tabel staan de verhogingen van de afgelopen tien jaar.

SPH Actieve  deelnemers Gewezen deelnemers /
pensioengerechtigden
1 april 2018 1,01% 0,84%
1 april 2017 1,32% 0,73%
1 april 2016 1,53% 0,54%
1 april 2015 0,87% 0,38%
1 april 2014 0,00% 0,00%
1 april 2013 0,00% 0,00%
1 april 2012 0,00% 0,00%
1 april 2011 1,70% 1,70%
1 april 2010 0,80% 0,80%
1 april 2009 0,00% 0,00%


Geen toeslag in compartiment DHV
Voor compartiment DHV bedroeg de beleidsdekkingsgraad per 31 december 2017 107,7%. Het is daarom helaas niet mogelijk om de pensioenen per 1 april 2018 te verhogen. Hoewel de ontwikkeling van de dekkingsgraad positief is, blijft het nog onzeker wanneer de pensioenen weer verhoogd kunnen worden.

In onderstaande tabel staan de verhogingen en kortingen van de afgelopen tien jaar.

SPDHV Actieve  deelnemers Gewezen deelnemers /
pensioengerechtigden
1 april 2018 0,00% 0,00%
1 april 2017 0,00% 0,00%
1 april 2016 0,00% 0,00%
1 april 2015 0,00% 0,00%
1 april 2014 0,00% 0,00%
1 april 2013 -5,60% -5,60%
1 april 2012 0,00% 0,00%
1 april 2011 0,00% 0,00%
1 april 2010 0,00% 0,00%
1 januari 2009 0,00% 0,00%