Financiële situatie fonds kwetsbaar door Coronacrisis

Het pensioenfonds kreeg begin 2020 opnieuw te maken met een daling van de rente. Daar kwam in februari een daling van de waarde van de aandelen bovenop, voornamelijk als reactie op de uitbraak van het Coronavirus en de uitzonderlijke maatregelen om de pandemie te bestrijden. De actuele dekkingsgraad van het fonds daalde in januari 2020 van 104,4% (31 december 2019) naar 101,1% (31 januari 2020) en daalde in februari verder, naar 94,7% (29 februari 2020). Op 31 maart 2020 was de dekkingsgraad met ruim 8 procentpunt tot 86,4% gedaald. Daarna is de situatie op de markten licht verbeterd, wat ook een lichte verbetering van de dekkingsgraad betekende. Eind april stond deze op 88,7%. In mei steeg de dekkingsgraad nog iets verder.

Wat betekent dit voor de pensioenen?

De rentestand is nog steeds laag. De aandelenmarkten blijven beweeglijk en staan nog onder de stand van eind vorig jaar, ondanks enkele tussentijdse lichte stijgingen. Op maandbasis zijn er geen onmiddellijke consequenties voor de pensioenen. Het beleid wordt uitgevoerd op basis van de stand van zaken aan het eind van het jaar en de beleidsdekkingsgraad, de dekkingsgraad gemiddeld over de laatste 12 maanden. Dat heeft een dempend effect.

Wat kunnen we voor de rest van het jaar verwachten?

Wereldwijd zijn er maatregelen getroffen om het Coronavirus te beheersen. Vaststaat dat de wereldeconomie een flinke klap zal oplopen. Dat en de onzekerheid over de snelheid en mate van herstel zullen bepalend zijn voor hoe het pensioenfonds er eind dit jaar voorstaat.
Klik hier om de ontwikkeling van de dekkingsgraad te volgen.