Grote impact lage rente

Hoe lager de rente, hoe meer geld de pensioenfondsen in kas moeten hebben om aan hun verplichtingen – uitkeren van alle pensioenen tot ver in de toekomst – te voldoen. De waarde van de verplichtingen wordt namelijk berekend met de (historisch lage) rekenrente.

Voorbeeld

Als een pensioenfonds over 20 jaar een pensioen moet uitkeren van €1.000 moet het bij een rente van 1,4% nu €757 in kas hebben. Als de rente daalt met 1% tot 0,4% moet het pensioenfonds nu €923 in kas hebben. De waarde van de pensioenverplichtingen neemt dus circa 22% toe als de rente 1% daalt.