Overlijden

Onze pensioenregeling regelt een nabestaandenpensioen voor jouw partner (partnerpensioen), zolang hij of zij leeft.

Als jij in Nederland woont, krijgen wij een overlijden automatisch door.

De hoogte van het partnerpensioen staat vermeld op jouw Uniform Pensioenoverzicht (UPO).

 

Als jij overlijdt en jouw partner krijgt nog geen AOW, dan kan hij of zij in aanmerking komen voor een Anw-uitkering van de SVB.

Deze loopt door tot de AOW ingaat.

Zie voor de voorwaarden www.svb.nl.

 

Jouw kinderen ontvangen wezenpensioen tot ze de leeftijd van 21 jaar bereiken.
Zolang ze naar school gaan of studeren ontvangen ze het wezenpensioen tot de leeftijd van 27 jaar.