Uit elkaar?

Scheiden

Ben je met pensioen en ga je scheiden of uit elkaar?

Dan hebben jij en jouw ex-partner allebei recht op de helft van het ouderdomspensioen dat nog niet is uitgekeerd.

Bij beëindiging van ongehuwd samenwonen, houd jij recht op het volledige ouderdomspensioen.

Jouw ex-partner houdt in alle gevallen recht op het volledige partnerpensioen dat jij had opgebouwd.

 

Na scheiden noemen we het ouderdomspensioen en het partnerpensioen van jouw ex-partner:

verevend ouderdomspensioen en bijzonder partnerpensioen.

Vanaf de scheiding ontvang jij het ouderdomspensioen en ontvangt jouw ex-partner het verevend ouderdomspensioen.

Overlijdt jouw ex-partner eerder dan jij, dan ontvang jij vanaf dat moment ook het verevend ouderdomspensioen van jouw ex-partner.

Het bijzonder partnerpensioen vervalt dan.

 

Overlijd jij eerder dan jouw ex-partner, dan ontvangt jouw ex-partner het bijzonder partnerpensioen.

Het verevend ouderdomspensioen vervalt dan.

 

Andere verdeling van pensioen

Je kunt ook een andere verdeling voor ouderdomspensioen en partnerpensioen afspreken.

Vraag voor meer informatie over de mogelijkheden van een andere verdeling het pensioenbureau.