Uit elkaar?

Ga je scheiden of je geregistreerd partnerschap beëindigen?

Dan heeft jouw ex-partner recht op een deel van jouw pensioen.

Normaal gesproken is dat de helft van het ouderdomspensioen dat jij opbouwde tijdens het huwelijk of de periode van het geregistreerd partnerschap.

 

Je kunt met jouw ex-partner afwijkende afspraken maken.

Deze afspraken moeten worden vastgelegd in het scheidingsconvenant.

Om ervoor te zorgen dat de ex-partner een deel van het ouderdomspensioen ontvangt, moet jij of jouw ex-partner binnen twee jaar de pensioenuitvoerder op de hoogte stellen van de scheiding en de eventuele afwijkende afspraken.

 

Let op: het recht op een deel van het ouderdomspensioen geldt niet voor ongehuwd samenwonenden.

Ongehuwd samenwonenden moeten zelf afspraken maken over de verdeling van het pensioen.

 

Jouw ex-partner heeft ook recht op het partnerpensioen dat jij opbouwde tot de datum van de scheiding of de beëindiging van het geregistreerd partnerschap.
V
oor het recht op het partnerpensioen hoef je niets te doen.

Maar als jouw ex-partner afstand doet van het recht op partnerpensioen, dan moet je pensioenfonds HaskoningDHV wel informeren.

 

Let op: ook ongehuwd samenwonenden hebben recht op partnerpensioen.

Klik hier voor meer informatie.