Verhuizen

Als je binnen Nederland verhuist, hoef je zelf niets door te geven.

Het pensioenbureau krijgt automatisch een melding van de Basisregistratie Personen (BRP) .

 

Verhuis je naar het buitenland?

Meld dit aan het pensioenbureau en geef je woonadres in het buitenland door.
Dan kun je ook bespreken of er gevolgen zijn voor je pensioen.
Informatie over de gevolgen voor de AOW vraag je aan bij de Sociale Verzekeringsbank: www.svb.nl.

 

Let op: ook als je van de ene naar de andere plek in het buitenland verhuist, moet je pensioenfonds HaskoningDHV daarover informeren en je adresgegevens doorgeven.