Waardeoverdracht

Als je weggaat bij Royal HaskoningDHV, dan word je een niet-actieve deelnemer in de pensioenregeling.

Een niet-actieve deelnemer wordt ook wel ‘slaper’ genoemd.
Krijg je een andere baan waar je ook een pensioenregeling hebt, dan kun je het pensioen bij pensioenfonds HaskoningDHV meenemen naar je nieuwe pensioenuitvoerder.
Dat heet waardeoverdracht.

 

Waardeoverdracht verstandig?

Of het verstandig is je pensioen mee te nemen naar je nieuwe uitvoerder, is moeilijk te beantwoorden.

Dat hangt namelijk af van de voorwaarden van je oude en je nieuwe pensioenregeling.
Waar kun je op letten?

 

Hoogte van je pensioen
Ligt het opgebouwde pensioen onder de afkoopgrens, dan mag de pensioenuitvoerder het pensioen afkopen.
Je krijgt dan een bedrag in één keer uitgekeerd, maar je krijgt later dan geen ouderdomspensioen of nabestaandenpensioen meer uitgekeerd.
Als je waardeoverdracht aanvraagt, dan mag het pensioen niet worden afgekocht.

 

Nabestaandenpensioen
Is er een nabestaandenpensioen?
Wat voor soort nabestaandenpensioen is het?
Vergelijk de voorwaarden van het nabestaandenpensioen van de ‘nieuwe’ pensioenregeling met wat er nog geldt als je uit dienst bent in de ‘oude’ pensioenregeling.

 

Mogelijkheden in het pensioenreglement
Zijn er bijvoorbeeld uitruilmogelijkheden, kun je eerder met pensioen of is het mogelijk om met deeltijdpensioen te gaan. 

 

Manier van indexatie
Vergelijk de indexatie van niet-actieve deelnemers in de oude pensioenregeling met de indexatie van de actieve deelnemers bij de nieuwe pensioenregeling. 

 

Hoogte van de dekkingsgraad
Wat is de hoogte van de dekkingsgraad van beide fondsen?
Hoe hoger de dekkingsgraad van een pensioenfonds, hoe groter de kans op indexatie. 

 

Herstelplan of niet
Heeft één van de pensioenfondsen, of beide fondsen, een herstelplan bij De Nederlandsche Bank ingediend?
Vraag na wat de gevolgen van het herstelplan kunnen zijn.


Offerte aanvragen
Vraag nadat je in dienst komt bij je nieuwe werkgever een offerte aan voor waardeoverdracht bij je nieuwe pensioenuitvoerder.
Een offerte betekent niet dat je moet overdragen.
Pas nadat je een offerte hebt ontvangen, beslis je of je wel of niet overdraagt naar je nieuwe pensioenregeling.
Een praktisch voordeel van waardeoverdracht is dat jouw pensioen te zijner tijd door één pensioenuitvoerder wordt uitbetaald.

Internationaal
Voor internationale waardeoverdrachten gelden zeer veel (internationale) wettelijke en fiscale regels die een waardeoverdracht lastig maken.
Daarom werkt het pensioenfonds niet mee aan internationale waardeoverdrachten.