Kinderen

Als je kinderen hebt, hoef je ze niet aan te melden bij het pensioenfonds.

Er is voor jouw kinderen een wezenpensioen verzekerd.
Het wezenpensioen wordt aan je kinderen uitbetaald als je overlijdt.
Pas nadat je overlijdt, kijkt het pensioenfonds of je kinderen hebt en hoe oud ze zijn.

Het wezenpensioen is per kind 14% van het bereikbare ouderdomspensioen.
Dat houdt in: het ouderdomspensioen dat je zou krijgen als je tot de AOW-leeftijd pensioen zou opbouwen.
De hoogte van het wezenpensioen staat vermeld op jouw Uniform Pensioenoverzicht (UPO).

Jouw kinderen ontvangen wezenpensioen tot ze de leeftijd van 21 jaar bereiken.
Zolang ze naar school gaan of studeren ontvangen ze het wezenpensioen tot de leeftijd van 27 jaar.

Als je niet meer in dienst bent bij Royal HaskoningDHV, is het wezenpensioen lager.
Dan is het 14% van wat je in totaal aan ouderdomspensioen hebt opgebouwd.