Overlijden

Partnerpensioen

Als je komt te overlijden, heeft jouw partner recht op een partnerpensioen.

Hieronder kun je lezen wie jouw partner kan zijn volgens de pensioenregeling


Je partner krijgt een partnerpensioen dat is gebaseerd op het ouderdomspensioen dat je kunt opbouwen wanneer je nog bij Royal HaskoningDHV in dienst bent. Dat houdt in: het ouderdomspensioen dat je zou krijgen als je tot de AOW-leeftijd pensioen zou opbouwen.

Bij overlijden na pensionering krijgt jouw partner een partnerpensioen dat is gebaseerd op het ouderdomspensioen dat je dan hebt opgebouwd.

Dat houdt in: het opgebouwde ouderdomspensioen tot je bent gestopt met pensioen opbouwen.

 

De hoogte van het partnerpensioen staat vermeld op jouw Uniform Pensioenoverzicht (UPO).

Je vindt dat ook terug op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Tijdelijk partnerpensioen
Daarnaast ontvangt jouw partner een tijdelijk partnerpensioen als je overlijdt als je in dienst bent. 

Dit tijdelijk partnerpensioen is 10% van jouw laatste pensioengevend salaris (met een minimum van € 9.203). Het tijdelijke partnerpensioen eindigt wanneer jouw partner de AOW-leeftijd bereikt heeft.

 

Uit dienst?

Als je overlijdt wanneer je niet meer bij Royal HaskoningDHV in dienst bent, bijvoorbeeld omdat je ergens anders bent gaan werken of omdat je met pensioen bent gegaan, ontvangt jouw partner vanaf de volgende maand levenslang een partnerpensioen dat is gebaseerd op het ouderdomspensioen dat je dan hebt opgebouwd.

 

Partner

Jouw partner kan degene zijn met wie je bent gehuwd of met wie je een geregistreerd partnerschap bent aangegaan of met wie je ongehuwd samenwoont.  

In dat laatste geval moet jij je partner zelf aanmelden bij het pensioenfonds.

Dat is belangrijk voor het recht op een partnerpensioen.

Je moet dan een kopie overleggen van de notariële akte van een samenlevingscontract, samen met dit formulier.

Uit het samenlevingscontract moet blijken dat je minimaal zes maanden een gezamenlijke huishouding voert.

Elke drie jaar zullen wij je vragen te bevestigen dat jullie nog samenwonen.

 

Anw

Als je overlijdt, heeft jouw partner misschien recht op een wettelijke nabestaandenuitkering van de overheid: de Anw-regeling.

Hieraan zijn voorwaarden verbonden.

Jouw partner moet dan minderjarige kinderen verzorgen of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn.

Meer informatie hierover kun je vinden op de website van de Sociale Verzekeringsbank: www.svb.nl.

 

Wezenpensioen

Er is voor jouw kinderen een wezenpensioen verzekerd.

Kijk op deze pagina voor meer informatie: kinderen krijgen.