Nieuwsbrief juli 2019

maandag 22 juli 2019

 

Lees meer

Jaarverslag 2018 online

donderdag 11 juli 2019

Het jaarverslag over 2018 is beschikbaar! In het jaarverslag rapporteert het bestuur over de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar en legt zij verantwoording af over haar beleid. Ook kun je in het jaarverslag meer lezen over de financiële positie en de belangrijkste kerncijfers van ons fonds per eind 2018.

Ben je geïnteresseerd in het jaarverslag maar heb je niet zoveel tijd? Dan is het jaarbericht echt een aanrader voor jou. Dit is een verkorte en toegankelijke versie van het jaarverslag 2018. Daarin vind je de belangrijkste informatie op een compacte en toegankelijke manier bij elkaar.

Lees meer

Nieuwsbrief juni 2019

maandag 8 juli 2019

 

Lees meer

Deelnemersonderzoek 2018: hoge risicobereidheid bij beleggingen

donderdag 7 maart 2019

In het afgelopen najaar vond het tweejaarlijkse deelnemersonderzoek van pensioenfonds HaskoningDHV 2018 plaats.

Lees meer

Nieuwsbrief februari 2019

donderdag 21 februari 2019

Deze nieuwsbrief bevat de volgende onderwerpen:

 • Financiële situatie 31-12-2018
 • Indexatie
 • Deelnemersonderzoek 2018
 • Even voorstellen
 • Kort nieuws
 • Verkiezingen voor het VO op komst
Lees meer

Presentatie deelnemersbijeenkomst december 2018

woensdag 5 december 2018

Presentatie deelnemersbijeenkomst december 2018

De onderwerpen die behandeld zijn:

 • Verantwoord beleggen
 • Update samenvoeging
 • Verkiezingen verantwoordingsorgaan

 

 

Lees meer

Nieuwsbrief extra november 2018

maandag 12 november 2018

Deze nieuwsbrief bevat de volgende onderwerpen.

 • Samenvoeging: compensaties
 • Informatiebijeenkomsten najaar
 • Ten slotte

 

Lees meer

Henriëtte de Lange benoemd als Ombudsman Pensioenen

woensdag 31 oktober 2018

Per 1 januari 2019 wordt onze bestuursvoorzitter Henriëtte de Lange benoemd als Ombudsman Pensioenen. In die functie gaat zij bemiddelen in geschillen tussen deelnemers en hun pensioenuitvoerder.  

Lees meer

Deelnemersonderzoek gestart

donderdag 25 oktober 2018

Kort geleden heb je een uitnodiging ontvangen voor ons periodieke tevredenheidsonderzoek onder alle medewerkers en pensioengerechtigden. Wij willen namelijk graag weten hoe tevreden je bent over onze communicatie en hoeveel vertrouwen je hebt in het pensioenfonds. Ook zijn we benieuwd hoe je aankijkt tegen risico’s die het pensioenfonds moet lopen bij het beleggen van het pensioenvermogen. Hoe meer inzicht wij krijgen in wat jij belangrijk vindt, hoe meer wij onze dienstverlening daarop kunnen afstemmen. Je deelname stellen we dan ook zeer op prijs.

Lees meer

Nieuwsbrief september 2018

donderdag 27 september 2018

Nieuwsbrief september 2018

donderdag 27 september 2018

Deze nieuwsbrief bevat de volgende onderwerpen.

 • Deelnemersonderzoek
 • Samenvoeging: update
 • Verkiezingen Verantwoordingsorgaan
 • Informatiebijeenkomsten najaar
 • Life event: Scheiden
 • Even voorstellen
 • Ten slotte

De nieuwsbrief voor de gepensioneerden wijkt iets af.

Lees meer
123