Ontwikkeling dekkingsgraad februari 2022

dinsdag 29 maart 2022

Op 28 februari was de dekkingsgraad 113,6% en lag daarmee iets onder de stand van eind december 2021 (114,8%). De daling heeft meerdere oorzaken. Ten eerste vertonen de aandelenmarkten al sinds begin januari een dalende trend.  Naarmate de spanning tussen Rusland en Oekraïne toenam ging deze daling verder en dat werd nog versneld toen Rusland Oekraïne binnenviel. Dit resulteerde in een waardedaling van onze beleggingen.  De impact daarvan op de dekkingsgraad werd enigszins gecompenseerd doordat ook de waarde van de verplichtingen daalde ten gevolge van een geringe stijging van de rente.