Actuele financiële situatie fonds oktober 2022

woensdag 19 oktober 2022

De dekkingsgraad is de bekendste graadmeter van de financiële gezondheid van een pensioenfonds en geeft aan of een fonds voldoende geld in kas heeft om de pensioenen uit te keren, nu en in de toekomst. Onze dekkingsgraad van eind september 2022 is 130,3%.
De ontwikkeling van de dekkingsgraad zie je in de grafiek hieronder. De actuele dekkingsgraad varieert met de ontwikkelingen op de financiële markten. De stand aan het eind van de maand is een momentopname gebaseerd op de stand van de waarde van het vermogen van het pensioenfonds en de waarde van de verplichtingen (welke afhankelijk is van de rente).

Sinds eind januari 2022 zagen we de actuele dekkingsgraad fors stijgen, van 111,3% tot 130,3% eind september 2022. De stijging van de dekkingsgraad is vooral te danken aan de stijging van de rente. De impact hiervan op de dekkingsgraad is groot. Hoe hoger de rente, hoe lager het bedrag dat pensioenfondsen nodig hebben om aan hun verplichtingen – de uitkering van alle pensioenen tot ver in de toekomst – te voldoen. Tegelijkertijd is de waarde van onze beleggingen gedaald. Zo ontstaat de opmerkelijke situatie dat we flink minder geld in kas hebben dan aan het begin van dit jaar, maar in combinatie met de versoepelde regels voor indexatie de pensioenen voor het eerst sinds lange tijd wel gedeeltelijk kunnen indexeren.

Impact van rente op de dekkingsgraad

Als een pensioenfonds over 20 jaar een pensioen moet uitkeren van €1.000 moet het fonds bij een rente van 0,4% nu € 923 in kas hebben.  Dat bedrag is de “waarde” van de verplichting. Als de rente stijgt met 1% tot 1,4% moet het pensioenfonds nu € 757 in kas hebben. De waarde van de pensioenverplichtingen neemt dus met ongeveer 22% af als de rente 1% stijgt! Ook het omgekeerde is waar: een rentedaling verlaagt de dekkingsgraad doordat de waarde van de verplichtingen stijgt. Er is geen vaste rekenrente: de waarde van de verplichtingen moet berekend worden op basis van de actuele langetermijnrente en deze varieert van dag tot dag.