Financiële situatie fonds begin april zeer kwetsbaar

donderdag 2 april 2020

Dekkingsgraad daalt sterk door Corona-pandemie

Vroeg in maart meldden we je dat we sinds begin dit jaar we te maken hadden gekregen met een nieuwe daling van de rente én een daling van de waarde van de aandelen. De nieuwe rentedaling zette in januari 2020 in. De actuele dekkingsgraad van het fonds daalde in de maand januari van 104,4% (31 december 2019) naar 101,1% (31 januari 2020). Daarbovenop begonnen in de loop van februari de aandelenmarkten sterk te dalen voornamelijk als reactie op de uitbraak van het Coronavirus en de uitzonderlijke maatregelen om de pandemie te bestrijden. Deze samenloop van zaken vertaalde zich in een sterke daling van de dekkingsgraad van het pensioenfonds. Aanvankelijk was dat naar circa 95% (29 februari 2020) maar de daling zette in maart sterk door. Op 31 maart 2020 was de dekkingsgraad gedaald met bijna 10 procentpunt tot circa 86%.

Wat betekent dit voor de pensioenen?

De rentestand ligt nu onder het (ook al lage) niveau van eind december 2019. De aandelenmarkten zijn uiterst volatiel (beweeglijk) en zijn sterk gedaald tot ruim onder de stand van eind vorig jaar.
Deze ontwikkelingen op maandbasis hebben geen onmiddellijke consequenties voor de pensioenen. Het beleid wordt uitgevoerd op basis van de stand van zaken aan het eind van het jaar en de beleidsdekkingsgraad, de dekkingsgraad gemiddeld over de laatste 12 maanden, wat een dempend effect heeft.

Hoe gaat het verder?

We herhalen wat we begin maart al opmerkten. Het jaar is nog relatief jong en er kan nog veel veranderen: een stijging van de rente en de beurskoersen zou natuurlijk gunstig uitwerken op de financiële situatie van het pensioenfonds. Een omgekeerde beweging van de rente en/of de beurskoersen is ook mogelijk. De situatie blijft onzeker omdat veel afhangt van het verloop van de pandemie en het effect van de maatregelen die nationale regeringen hebben uitgevaardigd om de crisis te lijf te gaan. Die maatregelen zijn enerzijds gericht op de beheersing van het Corona-virus zelf en anderzijds gericht op de ondersteuning van de economieën door directe steun aan getroffen ondernemingen en zelfstandigen.

De klap die de economie hierdoor oploopt en de onzekerheid over de snelheid en mate van herstel zullen van grote invloed zijn op hoe het pensioenfonds er eind dit jaar voorstaat.

We houden je op de hoogte.