Financiële situatie fonds begin mei 2020 blijft kwetsbaar

woensdag 6 mei 2020

Vroeg in maart meldden we dat het pensioenfonds sinds begin 2020 te maken had gekregen met een nieuwe daling van de rente én een daling van de waarde van de aandelen. De nieuwe rentedaling zette in januari 2020 in. De actuele dekkingsgraad van het fonds daalde in die maand van 104,4% (31 december 2019) naar 101,1% (31 januari 2020). Daarbovenop begonnen in de loop van februari de aandelenmarkten sterk te dalen, voornamelijk als reactie op de uitbraak van het Coronavirus en de uitzonderlijke maatregelen om de pandemie te bestrijden. Deze samenloop van zaken vertaalde zich in een verdere daling van de dekkingsgraad, aanvankelijk naar circa 95% (stand per 29 februari 2020). De daling ging door, op 31 maart 2020 was de dekkingsgraad met bijna 10 procentpunt tot circa 86% gedaald. Sindsdien is de situatie op de markten licht verbeterd, wat ook een lichte verbetering van de dekkingsgraad zal betekenen tot circa 88%.

Wat betekent dit voor de pensioenen?

De rentestand ligt nog steeds onder het (ook al lage) niveau van eind december 2019. De aandelenmarkten blijven beweeglijk en staan nog ruim onder de stand van eind vorig jaar, ondanks enkele tussentijdse lichte stijgingen. We herhalen nog maar eens dat deze ontwikkelingen op maandbasis geen onmiddellijke consequenties voor de pensioenen hebben. Het beleid wordt uitgevoerd op basis van de stand van zaken aan het eind van het jaar en de beleidsdekkingsgraad, de dekkingsgraad gemiddeld over de laatste 12 maanden. Dat heeft een dempend effect.

Wat kunnen we voor de rest van het jaar verwachten?

Dat is natuurlijk heel moeilijk te zeggen. Wereldwijd zijn er maatregelen getroffen om het Coronavirus te beheersen. Maar niemand twijfelt er nog aan dat de wereldeconomie een flinke klap zal oplopen. Dat en de onzekerheid over de snelheid en mate van herstel zullen bepalend zijn voor hoe het pensioenfonds er eind dit jaar voorstaat.

We houden je op de hoogte.