Hoeveel risico mogen we van jou nemen?

woensdag 19 oktober 2022

Voor een goed pensioen is sparen niet voldoende, voor een hoger rendement is het nodig om de pensioenpremie te beleggen. Hoe meer risico, hoe groter de kans op een hoger beleggingsresultaat en daarmee een hoger pensioen. Maar er is ook een kans op een lager pensioen als het tegenzit. We willen van je weten hoeveel risico we van jou zouden mogen nemen.

In het nieuwe pensioenstelsel wordt de link tussen beleggingsrendementen en je pensioen meer zichtbaar. Meer risico kan leiden tot een hoger pensioen, maar bij een tegenvallende economie kan het ook leiden tot slechtere beleggingsresultaten en dus een lager pensioen. Daarom vinden wij het belangrijk te weten hoe je tegen het nemen van risico’s in het algemeen aankijkt. En hoeveel risico je vindt dat wij met ons beleggingsbeleid mogen nemen.

Je kunt ons helpen
We vinden het van belang dat de uitgangspunten van de nieuwe pensioenregeling aansluiten bij het risico dat je samen met de andere deelnemers zou willen en kunnen dragen. We zijn bezig om hier een onderzoek voor in te richten om het zogenaamde ‘risicoprofiel’ van ons pensioenfonds vast te stellen. Je kunt ons daarbij helpen door de vragenlijst die wij je in het vierde kwartaal nog toesturen in te vullen. We houden je op de hoogte via Yammer, onze website en nieuwsbrieven.