Jaarverslag online

donderdag 14 juli 2016

Het eerste jaarverslag van pensioenfonds HaskoningDHV is klaar.
Er zijn niet veel multi-ondernemingspensioenfondsen in Nederland en dat maakte het opstellen van een jaarverslag tot een uitdagend proces.
Het jaarverslag over 2015 is hier te vinden.

In het jaarverslag staan alle cijfers van het pensioenfonds en van de beide compartimenten.
Ook is weergegeven hoe deze cijfers tot stand zijn gekomen en wat het bestuur in het afgelopen jaar heeft gedaan.

Met name in hoofdstuk 3 (vanaf pagina 9) staan niet alleen de cijfers, maar is ook een verslag van het bestuur over het afgelopen jaar te vinden.
Verder is een verantwoording opgenomen over hoe het vermogen van het fonds is belegd.
Dat is te vinden in de hoofdstukken 14 (compartiment Haskoning) en 15 (compartiment DHV).

Het verantwoordingsorgaan heeft beoordeeld hoe het bestuur het afgelopen jaar zijn werk heeft gedaan. Het oordeel van het verantwoordingsorgaan is te vinden in hoofdstuk 10, vanaf pagina 47. Daarna volgt ook het verslag van de visitatiecommissie over 2015.

In de informatiebijeenkomsten die het bestuur organiseert in het najaar, kunnen vragen over het jaarverslag gesteld worden.
Maar dat kan uiteraard ook al eerder via pensioenfonds@rhdhv.com