Jouw mening is belangrijk

dinsdag 19 juli 2022

We zijn benieuwd naar jouw mening. Daarom gaan we dit najaar twee onderzoeken uitvoeren. Eén onderzoek gaat over hoe tevreden je bent over het pensioenfonds en de dienstverlening. Het tweede onderzoek is een inhoudelijk onderzoek naar de risicovoorkeur van onze deelnemers.

Tevredenheidsonderzoek

We proberen in onze informatie, in nieuwsbrieven en op de website steeds dicht bij de deelnemers te blijven en hen mee te nemen in het beleid van het pensioenfonds, waaronder ons beleggingsbeleid. Maar wat is jouw mening over het pensioenfonds en in het bijzonder over onze service aan jou als deelnemer? Om inzicht te krijgen in wat jij vindt, laten we elke twee jaar een tevredenheidsonderzoek uitvoeren. In het najaar zul je de vragenlijst daarvoor weer ontvangen. Je antwoorden helpen ons om onze dienstverlening te verbeteren. We stellen je deelname aan dit onderzoek daarom erg op prijs.

Onderzoek naar risicovoorkeur

Nadat de sociale partners een keuze hebben gemaakt voor een nieuwe pensioenregeling staan wij als fonds zelf vervolgens ook voor een aantal belangrijke beleidskeuzes. Net als nu zal verantwoord beleggen bij de uitvoering van de pensioenregeling een belangrijk uitgangspunt blijven. Om onderbouwde keuzes te kunnen maken bij de overgang naar de nieuwe pensioenregeling en het bijbehorende strategisch beleggingsbeleid heeft het pensioenfonds inzicht nodig in de risicohouding van iedereen die bij ons pensioen opbouwt of heeft opgebouwd. Het begint met de vaststelling van de risicohouding van onze deelnemers. Dat doen we met een zogenaamd ‘risicopreferentie-onderzoek’. Dit onderzoek geeft inzicht in de mate waarin jij en andere deelnemers de risico-/rendements-verhouding passend vinden tijdens de opbouwfase en uitkeringsfase van je pensioen. Jouw antwoorden en die van je collega’s op de onderzoeksvragen vormen concrete input voor de verdere uitwerking van de risicohouding die wij voor het totale fonds moeten bepalen. Die risicohouding op fondsniveau ligt aan de basis van een passend strategisch beleggingsbeleid. Het is dus heel belangrijk dat je meedoet aan dit onderzoek.

Overigens moet het risicopreferentie-onderzoek een op zichzelf staand onderzoek zijn en mag het niet gecombineerd worden met het deelnemerstevredenheidsonderzoek. Dit betekent dat wij je dit najaar twee keer, en waarschijnlijk betrekkelijk kort na elkaar, zullen verzoeken een vragenlijst in te vullen. We vragen je begrip hiervoor en zeggen nu al toe dat we de vragenlijsten zo kort en eenvoudig mogelijk zullen houden.