Nieuwsbrief februari 2019

donderdag 21 februari 2019

Deze nieuwsbrief bevat de volgende onderwerpen:

  • Financiële situatie 31-12-2018
  • Indexatie
  • Deelnemersonderzoek 2018
  • Even voorstellen
  • Kort nieuws
  • Verkiezingen voor het VO op komst