Nieuwsbrief juli 2021

donderdag 8 juli 2021

Deze nieuwsbrief bevat de volgende onderwerpen:

  • Jaarverslag en Jaarbericht 2020 (2020 financieel; Duurzaam beleggen; Governance pensioenfonds)
  • Huidige financiële situatie
  • Deelnemersbijeenkomsten of webinar in 2021?
  • Uitwerking pensioenakkoord
  • Einde eerste bestuurstermijn bestuurslid namens gepensioneerden
  • Even voorstellen