Nieuwsbrief november 2021

donderdag 11 november 2021

Deze nieuwsbrief bevat de volgende onderwerpen:

  • Huidige financiële situatie
  • Terugblik informatiebijeenkomsten en webinar (terug te kijken!)
  • Waardeoverdracht
  • Pensioenakkoord: op weg naar een nieuwe pensioenregeling
  • UPO
  • Bestuurslid namens gepensioneerden herbenoemd