Op weg naar nieuwe pensioenregeling, interview met Koert Kolk

woensdag 19 oktober 2022

Er komen nieuwe pensioenregels in Nederland. Dat betekent dat bijna iedereen in ons land een nieuwe pensioenregeling krijgt. Ook de medewerkers van Royal HaskoningDHV. In 2021 is er een werkgroep van start gegaan die onderzoekt hoe zo’n nieuwe pensioenregeling voor ons eruit kan komen te zien.

Werkgever en OR overleggen over de nieuwe pensioenregeling
De werkgroep bestaat uit een afvaardiging van de werkgever en OR-leden. Koert Kolk, Global Head of HRM Total Rewards (onderdeel HRM), zit namens de werkgever in de werkgroep: “Ook het pensioenfonds neemt deel aan de werkgroep. Het pensioenfonds gaat niet over de nieuwe pensioenregeling, dat is voorbehouden aan de werkgever en de OR. Maar als toehoorder kan het fonds wel zijn ervaring delen en op die manier waardevolle input leveren aan de discussie.”

De details kunnen nog wijzigen
“We willen zo goed mogelijk invulling geven aan de nieuwe pensioenregels. De Wet toekomst pensioenen ligt nu ter behandeling in de Tweede Kamer. Het was de bedoeling dat die wet op
1 januari 2023 in zou gaan. Maar er is net bekend gemaakt dat de ingangsdatum van de wet is verschoven naar 1 juli 2023. Dat maakt het best lastig; we baseren ons nu op de concepttekst van de Wet, maar de details kunnen nog wijzigen.”

Met respect voor elkaars standpunten
“De basisschets van de nieuwe pensioenregeling is in principe wel bekend. Maar er moeten nog veel details ingevuld worden. We voeren goede discussies, maar wel in harmonie. Dat we soms van mening verschillen is alleen maar goed. Andere inzichten leiden ook tot betere uitkomsten, zolang er maar respect is voor elkaars standpunten. We stellen ons steeds de vraag: wat vinden we nu écht belangrijk? En dat is: hoe kunnen we de werknemer maximaal ondersteunen? Waarbij we natuurlijk het kostenaspect niet uit het oog verliezen. Pensioen is nu eenmaal een dure secundaire arbeidsvoorwaarde.”

‘Collectief’ staat voorop
“We vinden het belangrijk dat ook in de nieuwe pensioenregeling risico’s worden gedeeld. En dat het collectief belangrijker is dan de individuele wensen. Dat vinden we ook aansluiten bij onze missie ‘Enhancing Society Together’, waarbij we samen willen bijdragen aan een betere samenleving. Daarnaast willen we dat de nieuwe pensioenregeling zoveel mogelijk de verzorgingsgedachte uitademt. En wat is dat dan precies? Past dat nog wel in deze tijd? De wereld wordt steeds diverser en ziet er anders uit dan 75 jaar geleden. Als werkgroep proberen we daarin de optimale balans te vinden.”

Wanneer merken de medewerkers iets van de nieuwe pensioenregels?
“Dat gaat helaas nog wel even duren. Het zijn niet alleen maar een paar nieuwe pensioenregels, ons hele pensioenstelsel gaat op de schop. Er zijn alleen al meerdere sessies nodig geweest om goed te begrijpen en doorgronden wat er in de basis gaat wijzigen. We zijn nu berekeningen aan het maken op basis van fictieve personen die we als vergelijking gebruiken (maatmensen). Dat is nodig om de details in te vullen en inzicht in de gevolgen van keuzes te krijgen. Pas daarna kunnen we gaan kijken wat het voor mensen individueel gaat betekenen. Dus voor we zo concreet kunnen worden, zijn we inmiddels in 2024. Mijn dochters vragen ook wel eens waarom het zo lang duurt. ‘Papa het is toch simpel, je zegt het toe of niet.’ Was het maar zo simpel. Het gaat om veel geld en je wilt ieders belang zo goed mogelijk behartigen en evenwichtige besluiten nemen. Dat kost nu eenmaal veel tijd.”