Rekentool PensioenPod niet meer beschikbaar

maandag 18 juli 2022

Tot voor kort was de rekentool PensioenPod beschikbaar op onze website om je te helpen meer inzicht in je financiële situatie bij pensionering te krijgen. Omdat PensioenPod niet voldeed aan de eisen die wij stellen aan een professioneel beheer en adequaat functioneren, hebben we besloten deze tool van de ‘Mijn-omgeving’ van onze website te verwijderen. We zullen nog nagaan of we bij de uitrol van de nieuwe pensioenregeling een andere rekentool ter beschikking kunnen stellen die wel voldoet. Voor inzicht in de hoogte van je pensioen bij ons pensioenfonds verwijzen je vooralsnog naar je UPO (te vinden op de “Mijn omgeving”). Wil je meer inzicht in het totale pensioen dat je al opgebouwd hebt bij ons en eventuele andere werkgevers én voor het verwachte pensioenbedrag na pensionering, inclusief de AOW? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl. En voel je vooral uitgenodigd om vragen over je pensioen aan ons Pensioenbureau te stellen!