Terugblik op 2021

dinsdag 19 juli 2022

Op onze website vind je ons Jaarverslag 2021 en Jaarbericht 2021 (verkorte publieksversie). De verdere verduurzaming van onze  beleggingen krijgt hierin veel aandacht. Daarnaast klinken de effecten van COVID-19 door in beide publicaties. De vitale processen van het pensioenfonds, waaronder de uitkering van de pensioenen, zijn daarbij geen moment in gevaar geweest. 

2021 financieel

De actuele dekkingsgraad stond eind december 2020 nog op 99,1% maar verbeterde sterk in 2021. Eind december 2021 bedroeg de actuele 
dekkingsgraad 115,2% en de beleidsdekkingsgraad 108,1%. De dekkingsgraad is de bekendste graadmeter van de financiële gezondheid
van een pensioenfonds en geeft aan of een fonds voldoende geld in kas heeft om de pensioenen uit te keren, nu en in de toekomst.

De ontwikkeling van de dekkingsgraad zie je in de grafiek hieronder. De groene cirkels geven de actuele dekkingsgraad aan het jaareinde van 2019, 2020 en 2021 weer, de blauwe cirkel die van eind juni 2022.

 

 

 

 

 

Onze visie is dat we willen investeren in bedrijven die
maatschappelijk verantwoord opereren. Ons beleid is daar sterk op gericht.
Zo willen we als Pensioenfonds niet alleen onze bijdrage leveren aan een betere wereld, het is ook in lijn met de visie van de onderneming en het is bovendien onze verwachting dat deze bedrijven op de lange termijn een vergelijkbare of betere risico-rendementsverhouding zullen laten zien dan bedrijven die hier minder bewust mee omgaan. In 2021 is het pensioenfonds daarom doorgegaan met het verduurzamen van de beleggingsportefeuille. In ons Jaarbericht 2021 lees je hoe we dit hebben gedaan: we hanteren een uitsluitingenbeleid voor ongewenste activiteiten en al onze beleggingen moeten voldoen aan ESG-criteria. Daarnaast hebben we 10% van de totale portefeuille bestemd voor impactbeleggen in onder andere hernieuwbare energie en water, en zijn we bezig om bij alle beleggingen voortaan uit te gaan van het Best-in-Class (BIC)-principe.