Terugvorderings- en correctiebeleid

dinsdag 19 juli 2022

Wij vinden het belangrijk om de pensioenregeling goed uit te voeren en de pensioenen van alle deelnemers correct te berekenen. Administratie blijft echter mensenwerk en een enkele keer gaat er iets mis. Als de hoogte van je pensioen onjuist is vastgesteld, zorgen wij voor een correctie. Onjuist kan betekenen dat we een te hoog of een te laag pensioen hebben vastgesteld. Zowel bij ingegane als bij nog niet ingegane pensioenen kan dit voorkomen. Het pensioenreglement is leidend voor de vaststelling van je pensioen. In aanvulling daarop geeft ons Terugvorderings- en correctiebeleid aan hoe we omgaan met fouten. Je vindt het Terugvorderings- en correctiebeleid  op onze website.  Jij kunt ons helpen door de communicatie die we je sturen met betrekking tot de hoogte van je pensioen(aanspraken) te controleren op juistheid van de gebruikte data. Mocht je een omissie zien of het niet helemaal begrijpen, laat het ons weten.

Hoofdlijnen correctiebeleid

Als we je pensioenaanspraak of pensioenuitkering te hoog hebben vastgesteld, dan verlagen we die. Gaat het om een pensioen dat al is ingegaan, dan geldt de verlaging in principe alleen naar de toekomst toe – we vorderen het te veel uitgekeerde pensioen niet terug, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden. Hebben we het bedrag te laag vastgesteld? Dan passen we het naar boven aan. Heb je een pensioen dat al is ingegaan dan ontvang je van ons in dat geval over het verleden een nabetaling.