Traject naar de nieuwe pensioenregeling

dinsdag 19 juli 2022

We nemen je steeds stapsgewijs mee in het traject naar de nieuwe pensioenregeling. Alle pensioenfondsen in Nederland doorlopen momenteel zo’n traject omdat de wet- en regelgeving voor pensioenen gaat veranderen. Om te zorgen dat je het overzicht op de gang van zaken behoudt, herhalen we soms stukken tekst uit eerdere nieuwsbrieven.

Waarom ook alweer naar een nieuwe pensioenregeling?

Dit volgt uit het landelijke pensioenakkoord tussen de overheid, werkgeversorganisaties en vakbonden. Het pensioenakkoord brengt nieuwe regels voor de pensioenen met zich mee. De huidige opzet van het pensioenstelsel past namelijk minder goed bij de samenleving en de arbeidsmarkt van nu. Ook wordt het argument genoemd dat pensioenfondsen in het huidige stelsel door strenge rekenregels geld moeten oppotten en dit niet kunnen gebruiken om de pensioenen te indexeren, dus aan te passen aan de prijsontwikkeling. In de nieuwe regeling krijgt elke deelnemer een “eigen potje”, wat tot meer inzicht moet leiden in hoeveel er voor het eigen pensioen gespaard is.  In het nieuwe stelsel geldt een andere systematiek en ademen de pensioenaanspraken iets meer mee met de economische ontwikkelingen: gaat het goed met de economie, dan gaan de pensioenen eerder omhoog en andersom. Dat wil trouwens nog niet zeggen dat het nieuwe stelsel eenvoudiger in elkaar zit dan het huidige.  

Doel van de nieuwe pensioenregeling blijft dat er adequate pensioenen mee bereikt worden.

Wie doet wat? 

In de wet is geregeld dat de onderneming en de ondernemingsraad (samen: de sociale partners) de keuze maken voor de nieuwe pensioenregeling (‘wat’). Het pensioenfonds ondersteunt hen met kennis en expertise en zal aangeven of de pensioenregeling die zij kiezen uitvoerbaar is (‘hoe’).