Versoepeling indexatieregels en gevolgen voor je pensioen

dinsdag 19 juli 2022

Dit onderwerp leeft sterk in de samenleving: wel of niet indexeren van pensioenen. Enkele grote pensioenfondsen hebben al bekend gemaakt dat zij op basis van versoepelde regels voor indexatie overgaan tot (gedeeltelijke) indexatie. Ook wij hebben besloten de versoepelde regels voor indexatie te zullen toepassen en zullen de komende periode gebruiken om te onderzoeken in hoeverre de versoepelde regels ons fonds de ruimte geven voor indexatie van de pensioenaanspraken. Zoals toegelicht in onze nieuwsbrief van maart 2022, hebben we toen de pensioenen die zijn opgebouwd tot en met 2021, ondanks de gunstige ontwikkeling van de dekkingsgraad in 2021, niet kunnen indexeren. De geldende wet- en regelgeving liet dat niet toe. In diezelfde nieuwsbrief lieten we je weten dat in de wetgeving over het nieuwe pensioencontract, de Wet toekomst pensioenen, versoepelde regels voor indexatie gaan gelden. Het voornemen was dat de versoepeling zou gelden per 1 januari 2022, maar door vertraging van de behandeling van deze wet door het parlement is dit niet doorgegaan. Half juni 2022 maakte Minister Schouten van Sociale zaken en Werkgelegenheid echter bekend dat zij, vooruitlopend op de nieuwe wetgeving, de versoepelde regels voor indexatie per 1 juli 2022 laat ingaan. Daardoor wordt, onder voorwaarden, (gedeeltelijk) indexeren alsnog mogelijk. Deze versoepeling van de indexatieregels sluit aan bij de regels die gelden tijdens de transitieperiode naar het nieuwe pensioenstelsel en alleen fondsen die van plan zijn om alle bestaande pensioenen onder te brengen in het nieuwe pensioenstelsel (“invaren”) mogen er gebruik van maken. Fondsbesturen moeten zorgvuldig afwegen of indexatie onder de versoepelde regeling evenwichtig is voor alle stakeholders.