Over het pensioenfonds

De Stichting Pensioenfonds HaskoningDHV is per 1 januari 2015 ontstaan uit een juridische fusie van Stichting Pensioenfonds Haskoning en Stichting Pensioenfonds DHV. Beide pensioenfondsen waren verbonden aan de ondernemingen van Royal HaskoningDHV.

Pensioenfonds HaskoningDHV is tot 1 juli 2018 een zogenoemd multi-ondernemingspensioenfonds geweest met twee compartimenten met juridisch gescheiden vermogens. Per 1 juli 2018 zijn de compartimenten samengevoegd en is Pensioenfonds HaskoningDHV een ondernemingspensioenfonds geworden.