Bestuur

Het pensioenfonds heeft een paritair bestuur, bestaande uit zes bestuursleden.
Er zijn twee vertegenwoordigers vanuit de werkgever, drie namens de werknemers en een namens de pensioengerechtigden.

Aspirant-bestuursleden

Het is het beleid van het fonds om te werken met aspirant-bestuursleden, zodat deze zich optimaal kunnen voorbereiden op een toekomstige rol en verantwoordelijkheid in het bestuur.

Pensioenregeling

Het bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van de pensioenregeling voor Koninklijke HaskoningDHV Groep B.V., HaskoningDHV Nederland B.V. en DHV NPC B.V.

Het bestuur laat de pensioenregeling uitvoeren door het pensioenbureau.