Wat is de Klankbordgroep?
De klankbordgroep bestaat uit de vertegenwoordigers van gepensioneerden in het Bestuur en het Verantwoordingsorgaan en een aantal geïnteresseerde gepensioneerden.

De samenstelling van de Klankbordgroep is:

  • 2 gepensioneerden van het Bestuur van het Pensioenfonds
  • 2 gepensioneerden van het Verantwoordingsorgaan
  • 3 vertegenwoordigers van gepensioneerden uit voormalig compartiment Haskoning waaronder de voorzitter Belangenvereniging Gepensioneerden Haskoning (BGH)
  • 3 vertegenwoordigers van gepensioneerden uit voormalig compartiment DHV waaronder de voorzitter van de Vereniging Gepensioneerden DHV

De Klankbordgroep stelt zich het volgende ten doel:

  • Uitwisselen informatie tussen de gekozen vertegenwoordigers en hun beide achterbannen
  • Uitwisseling van informatie tussen de gekozen vertegenwoordigers in Bestuur en Verantwoordingsorgaan onderling
  • Toetsen van het gevoerde beleid van het Bestuur van het Pensioenfonds HaskoningDHV
  • Kweekvijver voor en verhoging kennisniveau van toekomstige vertegenwoordigers van gepensioneerden in Bestuur en Verantwoordingsorgaan
  • Eerste aanspreekpunt voor het Bestuur

De Klankbordgroep vergadert tenminste twee maal per jaar afwisselend in Amersfoort en Nijmegen.