Pensioenbureau

Contact
Voor vragen over jouw pensioen kun je altijd contact opnemen met het pensioenbureau. Het pensioenbureau geeft informatie, geen advies. Het algemene telefoonnummer is 088 - 348 2190 (bereikbaar tussen 9.00 en 17.00 uur). Je kunt ook een e-mail sturen naar pensioenfonds@rhdhv.com. Zeker doen!


Hier stelt het pensioenbureau zich voor.

Werkzaamheden
Het pensioenbureau voert in opdracht van het bestuur de pensioenregeling uit.
De dagelijkse werkzaamheden bestaan onder meer uit:

  • pensioenadministratie
  • uitkeringen
  • beheer van beleggingen
  • financiële administratie
    • beleggingsadministratie
    • boekhouding en jaarverslag
  • communicatie
  • ondersteuning van het bestuur

Pensioenaanspraken Nationale-Nederlanden
Pensioenaanspraken bij Nationale-Nederlanden zijn niet meer opgenomen in de administratie van Pensioenfonds HaskoningDHV. AZL administreert deze pensioenaanspraken. Heeft u vragen over uw pensioen bij Nationale-Nederlanden? Neem dan contact op met AZL, telefoon 088 116 3046, e-mail pf-haskoningdhv@azl.eu.