Wordt je pensioengeld op een verantwoorde manier belegd?

Je pensioenfonds wil dicht bij de deelnemer staan. Daarom hebben wij in ons deelnemersonderzoek in 2018 en in 2020 gevraagd naar wat je belangrijk vindt op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB). Een van onze overtuigingen is dat wij, passend binnen de rendement/risicohouding van het fonds, met een deel van het vermogen ontwikkelingen op het gebied van duurzame samenwerking direct willen stimuleren. Dit heet impact beleggen. 10% van het totale vermogen is belegd als impact beleggingen. Bij de uitwerking van ons beleid voor impact beleggen hebben we aansluiting gezocht bij de voor het pensioenfonds relevante Social Developments Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. De belangrijkste 3 zijn voor ons:

 De beleggingen die bij deze categorieën doelstellingen passen zijn:

 • RobecoSam Sustainable Water Fund.
  Dit is een aandelenfonds dat belegt in innovatieve bedrijven die oplossingen ontwikkelen om de waterschaarste te beperken, de kwaliteit te verbeteren en efficiënter gebruik van water en meer duurzame systemen mogelijk te maken. Door te beleggen in dit fonds wordt belegd in ondernemingen die op een vooruitstrevende manier bezig zijn en wordt een bijdrage aan de doelstellingen van SDG 6 en ook SDG 13 vormgegeven. Meer weten over de duurzame beleggingsmogelijkheden van RobecoSam? Bekijk dan deze (commerciële) video:

 

 • Glennmont Partners Fund III Alternative energy investment.
  Dit is infrastructuurfonds voor hernieuwbare energie. Dit fonds (private equity) is mede-eigenaar van windparken,  zonne-energieparken en biomassacentrales (op lokale reststromen) binnen Europa. Deze fondsbeheerder is in staat om de energieopbrengst te maximaliseren en risico’s te beheersen door bijvoorbeeld met langlopende contracten met nutsbedrijven de afname van de energie zeker te stellen. Naast de beleggingen heeft men veel oog voor de werk- en leefomstandigheden. Er wordt planmatig geïnvesteerd in de kwaliteit van het beheer, veilig werken, beperken van risico’s en het leefklimaat in de omgeving van de parken. Door deze belegging wordt een bijdrage aan de doelstellingen van SDG 7 en SDG 13 vormgegeven.Meer informatie? Bekijk het ESG-rapport 2020 van Glennmont.

 

Voor de rest van de beleggingsportefeuille maken wij gebruik van:

 • Uitsluitingen van bepaalde ondernemingen door er niet in te beleggen (zowel aandelen als obligaties)
  Dit zijn ondernemingen met activiteiten op het gebied van clustermunitie, controversiële wapens, schending van mensenrechten en ondernemingen die meer dan 5% van hun omzet uit tabak halen.
   
 • Stemmen en engagement
  Voor het stembeleid voor de aandelenportefeuille sluiten wij aan bij het stembeleid van onze beheerder BlackRock. Vaak wordt negatief gestemd bij (te) forse beloningen of als er machtsconcentratie kan gaan plaatvinden. Daarnaast gaat BlackRock ook namens ons het gesprek aan met ondernemingen waar zaken verbeterd kunnen worden. Dit is vaak op het gebied van arbeidsomstandigheden.
   
 • Vastgoed
  Bij onze beleggingen in vastgoed monitoren wij of de beheerder oog heeft voor het verbeteren van de energielabels van de woningen waarin belegd is.

Op deze wijze geven wij vorm aan het inzetten van het vermogen van het pensioenfonds op een duurzame en verantwoorde wijze waarbij een goede rendement-risicoverhouding voorop staat.