Nieuwe samenstelling VO per 1 januari 2020

Het begrip 'verantwoordingsorgaan' (VO) komt uit de Pensioenwet. Het bestuur van Pensioenfonds HaskoningDHV legt aan het VO verantwoording af over het gevoerde beleid. In bepaalde situaties moet het bestuur het VO informeren of om advies vragen. Daarnaast heeft het VO het recht het bestuur te adviseren als het dit nodig vindt. Kortom, het VO houdt de gehele gang van zaken en de belangenafwegingen rondom de pensioenen goed in de gaten. 

Zetelverdeling VO
Het VO bestaat uit maximaal zeven leden en kent de volgende zetelverdeling:

  • twee voor vertegenwoordigers van pensioengerechtigden;
  • drie voor werknemersvertegenwoordigers;
  • twee voor werkgeversvertegenwoordigers. Deze kandidaten benoemt de werkgever.

Verkiezingen VO achter de rug
Op 1 januari 2020 eindigt de eerste vierjaarstermijn van de nu zittende leden van het verantwoordingsorgaan (VO) van Pensioenfonds HaskoningDHV. Voorjaar 2019 liepen daarom de verkiezingen voor het VO. De termijn voor de kandidaatstelling sloot op 10 april 2019. Voor de twee vacatures voor de leden van de pensioengerechtigdengeleding van het VO meldden zich vier kandidaten. Uit hen zijn Johan van Manen en Maarten van den Berg door de pensioengerechtigde deelnemers van Pensioenfonds HaskoningDHV gekozen als nieuwe leden voor de pensioengerechtigdengeleding. Vanaf 1 juli 2019 tot 1 januari 2020 worden Johan en Maarten als aspirant-lid ingewerkt door de zittende VO-leden. Per 1 januari 2020 worden zij benoemd als lid van het VO.

Voor de werknemersgeleding waren geen verkiezingen nodig. Het aantal kandidaten (3) kwam namelijk overeen met het aantal vacatures. Evelien Braad en Robin Kraan werden per 1 juli 2019 benoemd als aspirant-lid. Evelien en Robin worden van 1 juli 2019 tot tot 1 januari 2020 als aspirant-lid ingewerkt door de zittende VO-leden en per 1 januari 2020 benoemd als lid van het VO. De derde kandidaat, zittend lid en voorzitter Jos Reinders, wordt per 1 januari 2020 herbenoemd. 

Dit zijn de nieuwe VO-leden per 1 januari 2020:                                                                    

                                                         

Johan van Manen            Maarten van den Berg 

                

Evelien Braad                   Robin Kraan

Samenstelling VO vanaf 1 januari 2020

  • Johan van Manen (geleding pensioengerechtigden);
  • Maarten van den Berg (geleding pensioengerechtigden);
  • Evelien Braad (geleding werknemers);
  • Robin Kraan (geleding werknemers);
  • Jos Reinders  (geleding werknemers);
  • Frits Smedts (geleding werkgevers);
  • Vacature (geleding werkgevers).