Vereniging van gepensioneerden

Gepensioneerdenvereniging
Per 1 december 2019 zijn de gepensioneerdenverenigingen van destijds Royal Haskoning en destijds DHV samengevoegd tot één vereniging voor alle gepensioneerden van Royal HaskoningDHV. De naam van de vereniging is Vereniging van gepensioneerden van RHDHV.

Doel vereniging  
De Vereniging van gepensioneerden van RHDHV heeft als doel:
1. Het bevorderen van contacten tussen de gepensioneerden van Royal HaskoningDHV en diens rechtsvoorgangers Royal Haskoning en DHV.
2. Het behartigen van belangen van de gepensioneerden van Royal HaskoningDHV en diens rechtsvoorgangers voor zover die voortvloeien en samenhangen met de pensioenreglementen van de Stichting Pensioenfonds HaskoningDHV.
De nieuwe vereniging heeft naast het bestuur nog een tweetal commissies, namelijk:
-    een activiteitencommissie;
-    een pensioencommissie.

Contributie 
De jaarlijkse contributie voor het lidmaatschap van de vereniging bedraagt € 10,=.

Wie kan lid worden van de nieuwe vereniging?
Je kan lid worden als je aan een van de criteria voldoet. Je bent:
1.    lid (geweest) van de Belangenvereniging Gepensioneerden Haskoning of van de Vereniging van DHV Gepensioneerden;
2.    medewerker van RHDHV, die bij het bedrijf de pensioengerechtigde leeftijd bereikt;
3.    medewerker, die met een vroegpensioenregeling vertrokken is bij RHDHV;
4.    oud-medewerker van RHDHV of een van de rechtsvoorgangers met een aanzienlijk dienstverband, die een andere dienstbetrekking is aangegaan, maar nog wel pensioen heeft staan bij het pensioenfonds van RHDHV.
Het lidmaatschap staat ook open voor:
•    partners van oud RHDHV-medewerkers die, na het overlijden van de oud medewerker, lid willen blijven van onze vereniging.

Activiteiten 
De vereniging houdt jaarlijks tenminste één Algemene Ledenvergadering (ALV) en organiseert contactbijeenkomsten en uitgaansdagen. Daarnaast worden de leden via een informatiebrief geïnformeerd over de activiteiten van de vereniging en wetenswaardigheden over ons bedrijf en zijn voorgangers. 

Meer informatie/aanmelden als lid
Wil je meer informatie of wil je je aanmelden voor de vereniging? Vul dan het aanmeldingsformulier in en mail dit naar Max de Veer of stuur het ingevulde formulier per post naar: Jacob Catslaan 47, 3818 WJ Amersfoort.

Verslag ALV 19 april 2022 Vereniging van Gepensioneerden RHDHV

Reglement Vereniging van Gepensioneerden RHDHV

Statuten Vereniging van Gepensioneerden RHDHV

Verslag oprichting Vereniging van Gepensioneerden RHDHV