Verenigingen van gepensioneerden

De beide voormalige ondernemingen Royal Haskoning en DHV hebben ieder hun eigen vereniging van gepensioneerden, met duidelijke verschillen.
Mensen die een pensioen ontvangen van Pensioenfonds HaskoningDHV (en zijn rechtsvoorgangers) kunnen van (een van) beide verenigingen lid worden.

De Belangenvereniging Gepensioneerden Haskoning (BGH) heeft als doel om de gemeenschappelijke belangen van haar leden te behartigen.
BGH heeft ongeveer 250 leden en is lid van de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG).
KNVG is actief in het politieke en bestuurlijke circuit.
De BGH houdt twee maal per jaar een ledenvergadering die afgesloten wordt met een lezing, voordracht over een project of een excursie.
Nadere informatie vind je hier of kun je vinden op de website van de BGH (www.bghaskoning.nl). Je kunt je aanmelden als lid van de vereniging door het aanmeldingsformulier in te vullen en te retourneren aan het secretariaat van de BGH (secretariaat@bghaskoning.nl).

De Vereniging van DHV Gepensioneerden is een gezelligheidsvereniging.
Het bestuur van de vereniging organiseert twee maal per jaar een bijeenkomst voor haar leden.
Op de najaarsbijeenkomst geeft een bestuurslid namens de pensioengerechtigden een toelichting op het door het pensioenfonds gevoerde bestuursbeleid.
De Vereniging van DHV Gepensioneerden heeft ongeveer 350 leden.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met het secretariaat van de vereniging (max.deveer@planet.nl). Je kunt je aanmelden als lid van de vereniging door het aanmeldingsformulier in te vullen en te retourneren aan Max de Veer.