Voor de pers

Heeft u als journalist vragen aan Pensioenfonds HaskoningDHV?

Neem contact op met onze bestuurssecretaris, zij zal uw vraag verder doorgeleiden:

Lies van Rijssen
Telefoon 06 22371766
Lies.van.Rijssen@rhdhv.com