Pensioenakkoord, wat verandert er straks voor jouw pensioen en op welke termijn?

Vanwege het Pensioenakkoord van de overheid zal onze pensioenregeling herzien worden. De herzieningen gaan uiterlijk over 5 jaar in. Het doel van de pensioenregeling blijft te zorgen dat jij later een adequaat pensioen krijgt. In grote lijnen worden dit de uitgangspunten van je nieuwe pensioenregeling, uitgebreide uitleg volgt natuurlijk nog:

 • Je gaat pensioen opbouwen in termen van een vermogen: ‘een zak met geld’ die wordt gevuld door premies en behaalde beleggingsrendementen. Duidelijker wordt wat je inlegt en hoeveel vermogen je daarmee opbouwt.
 • Vanaf je pensioendatum krijg je pensioen uitgekeerd vanuit dat vermogen.
 • Je pensioenfonds werkt straks niet meer met een dekkingsgraad om de financiële gezondheid van het fonds te bepalen. De risicovrije rekenrente om de waarde van de pensioenverplichtingen te bepalen komt te vervallen.
 • Er wordt nog steeds een reserve opgebouwd voor slechte tijden, maar deze buffers worden anders bepaald dan in het huidige systeem en zijn lager.
 • Hierdoor wordt het pensioen beweeglijker. Positieve en negatieve schokken in de economie werken sneller door in je pensioenvermogen en -uitkering, en dat zal zichtbaar zijn in het pensioenoverzicht dat je jaarlijks blijft ontvangen. Maar naarmate je dichter bij je pensioen komt wordt het minder beweeglijk en dat geldt ook voor al ingegane pensioenen.
 • Het pensioenfonds blijft de premies en het opgebouwde vermogen collectief beleggen. We gebruiken straks:
  • de marktrente plus een beleggingsopslag om het verwachte rendement vast te stellen.
  • het beleggingsrisico wordt leeftijdsafhankelijk, naarmate je ouder bent, worden het risico en het rendement kleiner.
 • Er is maatwerk tussen jong en oud: het pensioenfonds stemt een passende risicohouding voor beleggingen per leeftijdscategorie af met de sociale partners en op basis van onderzoek onder de deelnemers.

Traject naar nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2027
Tot uiterlijk 2027 hebben de sociale partners (de vertegenwoordigingen van de onderneming en van de werknemers) de tijd om de huidige pensioenregeling zo evenwichtig mogelijk om te zetten (‘in te varen’) naar de nieuwe pensioenregeling. Het pensioenfonds ondersteunt hen daarbij natuurlijk volop.
Het tijdpad voor de overgang naar de nieuwe pensioenregeling zie je hieronder (bron afbeelding: WTW).