Hoe zeker is het pensioen?

Het pensioenfonds probeert ieder jaar een toeslag te verlenen.

Een toeslag (ook wel indexatie genoemd) is een verhoging van het pensioen.

 

Zolang je deelnemer bent, probeert het pensioenfonds jouw opgebouwde pensioen jaarlijks te verhogen met de prijsindex.  

Als je geen deelnemer meer bent, probeert het pensioenfonds het opgebouwde of ingegane pensioen eveneens te verhogen met de stijging van de prijsindex.

 

Een eventuele verhoging van het pensioen is voorwaardelijk: je hebt er geen recht op.

Het bestuur van het pensioenfonds besluit elk jaar of er wel of geen toeslag wordt verleend.

Dit hangt af van de financiële positie van het fonds.

Een eventuele verhoging van het pensioen wordt gefinancierd uit het beleggingsrendement.