Jaaropgaven 2018 pensioengerechtigden

Vanaf 18 januari 2019 starten wij de verzending van de jaaropgaven 2018 aan de pensioengerechtigden. De totale verzending neemt ongeveer een week in beslag. Bent u pensioengerechtigde van voormalig compartiment Haskoning? Dan ontvangt u drie jaaropgaven:

  • één jaaropgaaf over de periode 1 januari tot en met 30 juni 2018
  • twee jaaropgaven over de periode 1 juli tot en met 31 december 2018:
    • één voor het gedeelte in eigen beheer (opbouw vanaf 1 januari 2015 inclusief indexaties en compensatie)
    • één voor het gedeelte verzekerd bij NN (opgebouwd vóór 2015).