De pensioenregeling

Het is belangrijk om te weten wat er allemaal is geregeld voor jou.

Dat vind je bijvoorbeeld in deze startbrief, als je net in dienst bent gekomen.

Het is een eenvoudig, snel overzicht van de pensioenregeling.

Hieronder werken we dat uit in wat meer tekst.

Wil je de details weten van je pensioenopbouw en met welke factoren we rekenen? Kijk dan hier.

 

De pensioenregeling bestaat uit drie onderdelen:

  • Ouderdomspensioen voor jouw oude dag

  • Inkomen voor jouw nabestaanden als je overlijdt

  • Een verzekering voor arbeidsongeschiktheid


Ouderdomspensioen

Via je werkgever neem je deel aan de pensioenregeling van pensioenfonds HaskoningDHV en bouw je ouderdomspensioen op.

Dat ouderdomspensioen ontvang je als je 68 jaar wordt.

Jouw ouderdomspensioen is een aanvulling op de AOW.

De AOW is het pensioen dat je van de overheid ontvangt als je de AOW-leeftijd bereikt.


Partnerpensioen en tijdelijk partnerpensioen

Als je overlijdt wanneer je nog bij Royal HaskoningDHV in dienst bent, ontvangt jouw partner levenslang een pensioen dat is gebaseerd op het ouderdomspensioen dat je kunt opbouwen tot aan jouw AOW-datum. Dit heet het partnerpensioen.

Daarnaast ontvangt jouw partner dan een tijdelijk partnerpensioen.

Dit is 10% van jouw laatste pensioengevend salaris (met een minimum van € 9.699 (2021)).

Het tijdelijke partnerpensioen eindigt wanneer jouw partner de AOW-leeftijd bereikt heeft.

 

Bij overlijden na pensionering krijgt jouw partner een partnerpensioen dat is gebaseerd op het ouderdomspensioen dat je dan hebt opgebouwd.
Dat houdt in: het opgebouwde ouderdomspensioen tot je bent gestopt met pensioen opbouwen.

 

Hier lees je meer over het partnerpensioen.

 

Wezenpensioen

Als je overlijdt wanneer je nog bij Royal HaskoningDHV in dienst bent, ontvangen jouw kinderen per kind 14% van het pensioen dat je zou hebben opgebouwd als je tot jouw AOW-datum zou hebben gewerkt.

Dit heet het wezenpensioen. Jouw kinderen ontvangen het wezenpensioen tot de leeftijd van 21 jaar.

Studerende kinderen ontvangen zolang zij studeren een uitkering tot de leeftijd van 27 jaar.

 

Hier lees je meer over het wezenpensioen.

 

Arbeidsongeschikt

Je blijft volledig pensioen opbouwen als je arbeidsongeschikt bent. 
Je gaat minder premie betalen.
Als jouw pensioengevend salaris hoger is dan het WIA-maximumsalaris, dan ontvang je een arbeidsongeschiktheidspensioen.
Dit vult jouw WIA-uitkering aan tot maximaal 75% van jouw salaris.

 

Hier lees je meer over arbeidsongeschiktheid.


Toeslagen

Het pensioenfonds probeert ieder jaar toeslagen te verlenen op opgebouwde en ingegane pensioenen. De verhoging van het pensioen wordt een toeslag genoemd. Tot 2020 was de stijging van de lonen volgens de loonindex (CBS: CAO lonen) de maatstaf voor de eventuele toeslagverlening aan actieve deelnemers en de stijging van de prijzen volgens de prijsindex (CBS: CPI alle huishoudens afgeleid) de maatstaf voor de eventuele toeslagverlening aan gewezen deelnemers en pensioengerechtigden. Vanaf 2020 is in alle situaties de prijsindex de maatstaf bij de eventuele toeslagverlening, dus voor actieve deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden.
Het bestuur stelt de mate van toeslagverlening jaarlijks vast. Dit is afhankelijk van de financiële positie van het pensioenfonds. Er bestaat geen recht op toeslagen.


Vragen?
Wij kunnen ons voorstellen dat je nog vragen hebt.
In onze actuele pensioenbrochure vind je leesbare informatie over je pensioen.
In het pensioenreglement is alles formeel vastgelegd.
Als je verdere uitleg wilt: neem zeker even contact op met het pensioenbureau.