Arbeidsongeschiktheid

Als je langer dan twee jaar ziek bent, kun je arbeidsongeschikt worden verklaard.
Word je voor meer dan 35% arbeidsongeschikt?
Dan heb je recht op gedeeltelijke of gehele voortzetting van je pensioenopbouw.
Over dat gedeelte hoef je zelf geen premie te betalen. 
Dat noemen we premievrije pensioenopbouw.

Ook kun je recht hebben op een arbeidsongeschiktheidspensioen.
De voorwaarden daarvoor vind je in de pensioenregeling. 

De premievrije pensioenopbouw en het arbeidsongeschiktheidspensioen zijn afhankelijk van de mate van jouw arbeidsongeschiktheid. 
Het is belangrijk dat je de gevolgen van je arbeidsongeschiktheid voor je pensioen in kaart brengt. 
Jij hoeft ons niet zelf te informeren over je arbeidsongeschiktheid. 
Dat gebeurt automatisch door het UWV.

Als je vragen hebt, neem dan vooral contact op met het pensioenbureau!