Beëindigen dienstverband

Uit dienst?
Als je van werkgever verandert en daardoor naar een andere pensioenregeling gaat, kun je ervoor kiezen om jouw opgebouwde pensioen mee te nemen.
We noemen dat waardeoverdracht.
Dit vraag je aan bij je nieuwe pensioenuitvoerder.
Laat je hier vooraf goed over informeren.

Of waardeoverdracht een goede keuze is, hangt onder andere af van de financiële situatie van jouw huidige en nieuwe pensioenuitvoerder.
Als je besluit geen waardeoverdracht aan te vragen, dan blijft jouw pensioen staan bij pensioenfonds HaskoningDHV.
Dat wordt dan vanaf een door jouw gekozen datum aan je uitbetaald.
Je betaalt geen premie meer aan pensioenfonds HaskoningDHV.
Je gaat verder met
pensioen opbouwen als jouw nieuwe werkgever een pensioenregeling heeft.

Als je werkloos wordt, dan stopt de pensioenopbouw. 
Het is belangrijk om de gevolgen daarvan voor jouw ouderdomspensioen en voor het partnerpensioen en wezenpensioen in kaart te brengen.