In dienst treden

Als je in dienst treedt bij Royal HaskoningDHV, ga je bij ons pensioen opbouwen.

Welkom!

Wat je gaat opbouwen en hoeveel, dat staat in de 'startbrief'.
Je kunt de startbrief hier alvast lezen.
Het is een snelle weergave van wat je kunt verwachten.

Mogelijk heb je eerder pensioen opgebouwd.
Dit kun je meenemen naar pensioenfonds HaskoningDHV.
Als je pensioen mee wilt nemen, moet je waardeoverdracht doen.
Hier lees je er meer over.

als je ongehuwd samenwoont, heeft jouw partner niet automatisch recht op partnerpensioen als jij overlijdt.
Om jouw partner daarvoor in aanmerking te laten komen, moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen.
Bijvoorbeeld een notarieel samenlevingscontract hebben.
Een kopie van dat contract moet je dan opsturen naar het pensioenbureau.
Meer informatie lees je hier bij het onderdeel Partner.

Voor overige informatie of voor vragen: neem contact op met het pensioenbureau.
Zij helpen je graag!