Verlof

Betaald verlof
Als je vakantie opneemt, dan verandert dat verder niets aan je pensioenopbouw.

Onbetaald verlof
Als je met onbetaald verlof gaat (bijvoorbeeld ouderschapsverlof of een sabbatical), dan stopt de opbouw van het pensioen voor het deel dat je onbetaald verlof opneemt.
Je kunt de opbouw van het ouderdomspensioen en de opbouw van het partnerpensioen over het verlofgedeelte wel vrijwillig voortzetten.
Dit doe je dan op basis van de oorspronkelijke arbeidsduur.
Je bekostigt voor deze opbouw dan zowel de werkgevers- als de werknemerspremie.
Het partnerpensioen, wezenpensioen en het arbeidsongeschiktheidspensioen worden op risicobasis voortgezet en bekostigd door de werkgever.
Dat is ook het geval na de door de wetgever verplichte periode van 18 maanden, als je niet vrijwillig voortzet.

Seniorenverlof
De werkgever kan besluiten om je seniorenverlof toe te kennen.
De pensioenregeling en de verdeling van de premiebetaling worden dan voortgezet op basis van de oorspronkelijke arbeidsduur.
Er zijn voorwaarden aan verbonden.
Vraag dit na bij HRM of het pensioenbureau.