Waardeoverdracht

Als je bij Royal HaskoningDHV komt werken, zul je bij ons pensioen op gaan bouwen.

Je kunt er dan voor kiezen om je opgebouwde pensioen mee te nemen.

We noemen dat waardeoverdracht.

Als je een waardeoverdracht overweegt, dan kun je dat aangeven bij het pensioenbureau.

Het pensioenbureau kan je dan verder informeren.

 

Daarnaast is er een Pensioenvergelijker, om de verschillende regelingen naast elkaar te leggen. 

Je vindt de Pensioenvergelijker hier.

 

Waardeoverdracht verstandig?

Of het verstandig is je pensioen mee te nemen naar pensioenfonds HaskoningDHV, is niet zomaar te beantwoorden.

Dat hangt namelijk af van de voorwaarden van je vorige en van onze pensioenregeling.
Je kunt dus de Pensioenvergelijker gebruiken.

Waar kun je zelf op letten?

 

Hoogte van je pensioen
Ligt het opgebouwde pensioen onder de afkoopgrens, dan mag de pensioenuitvoerder het pensioen afkopen.
Je krijgt dan een bedrag in één keer uitgekeerd, maar je krijgt later dan geen ouderdomspensioen of nabestaandenpensioen meer uitgekeerd.
Als je waardeoverdracht aanvraagt, dan mag het pensioen niet worden afgekocht.

 

Nabestaandenpensioen
Wat voor soort nabestaandenpensioen had je?
Vergelijk de voorwaarden van het nabestaandenpensioen van onze pensioenregeling met wat er nog geldt als je uit dienst bent in de vorige pensioenregeling.

 

Mogelijkheden in het pensioenreglement
Je kunt bijvoorbeeld vergelijken wat er kan qua uitruilmogelijkheden, eerder of gedeeltelijk met pensioen gaan.

 

Manier van indexatie
Vergelijk de indexatie van niet-actieve deelnemers in de oude pensioenregeling met de indexatie van de actieve deelnemers bij onze pensioenregeling. 

 

Hoogte van de dekkingsgraad
Wat is de hoogte van de dekkingsgraad van beide fondsen?
Hoe hoger de dekkingsgraad van een pensioenfonds, hoe groter de kans op indexatie. 

 

Herstelplan of niet
Heeft één van de pensioenfondsen, of beide fondsen, een herstelplan bij De Nederlandsche Bank ingediend?
Vraag na wat de gevolgen van het herstelplan kunnen zijn.


Offerte aanvragen
Nadat je in dienst ben gekomen bij Royal HaskoningDHV, kun je een offerte aanvragen voor waardeoverdracht.

Dat kan bij het pensioenbureau.
Een offerte betekent niet dat je moet overdragen.
Pas nadat je een offerte hebt ontvangen, beslis je of je wel of niet overdraagt naar pensioenfonds HaskoningDHV.

Een praktisch voordeel van waardeoverdracht is dat jouw pensioen te zijner tijd door één pensioenuitvoerder wordt uitbetaald.