Versoepelde regels indexatie en de gevolgen voor jouw pensioen

Pensioenfondsen die naar het nieuwe pensioencontract overgaan mogen per 1 juli 2022 onder voorwaarden gebruik maken van versoepelde regels voor indexatie. Wij hebben besloten de versoepelde regels voor indexatie te zullen toepassen en zullen de komende periode gebruiken om te onderzoeken in hoeverre de versoepelde regels ons fonds de ruimte geven voor indexatie van de pensioenaanspraken.

Toelichting

In de nieuwsbrief van maart 2022 las je het besluit van het bestuur dat de pensioenen, opgebouwd tot en met 2021, niet konden worden geïndexeerd. Wij konden vanwege de op dat moment geldende wet- en regelgeving niet anders besluiten.
Zoals bekend zijn we in Nederland op weg naar de invoering van een nieuw pensioenstelsel, waarin pensioenen meer gaan “mee-ademen” met de economie: gaat het goed, dan worden pensioenen sneller verhoogd en andersom. In verband hiermee heeft een meerderheid in de Tweede Kamer er op aangedrongen om de strenge indexatieregels van het huidige systeem te versoepelen tijdens de transitiefase naar het nieuwe stelsel. Dit zou meegenomen worden in de Wet toekomst pensioenen, waarin het nieuwe stelsel moet worden geregeld. Deze wetgeving is nog niet definitief, maar minister Schouten van Sociale zaken en Werkgelegenheid heeft bekendgemaakt dat zij versoepelde regels voor indexatie onder voorwaarden laat ingaan per 1 juli 2022.

Toepassing van de versoepelde indexatieregels is nadrukkelijk gekoppeld aan de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. Daarom mogen alleen fondsen die van plan zijn om alle bestaande pensioenen in het nieuwe stelsel onder te brengen van deze versoepelde regels gebruik maken. Dit betekent dat veel pensioenfondsen nu kunnen besluiten om de pensioenen (gedeeltelijk) te indexeren. Zij moeten daarbij zorgvuldig afwegen of gebruik van de versoepelde regeling past in een evenwichtige belangenafweging voor alle stakeholders. Enkele grote pensioenfondsen hebben al laten weten dat zij tot gedeeltelijke indexatie overgaan.